Hva skjer dersom jeg dør?

Sist oppdatert 5 måneder

I løpet av en runde vil veldig mange spillere ende opp med å bli drept av en annen spiller. Vi oppfordrer alltid spillere til å prøve seg på en ny konto, sannsynligvis har man lært noe av hvordan man dødde og kan nå bruke ferdighetene fra en tidligere bruker til å nå lenger. For å gjøre det litt lettere å komme i gang igjen gir vi spillere en startbonus. Denne bonusen varierer ut fra hvor langt man kom på kontoen man dødde på og er inndelt i fire nivå. Man må ha spilt minst 4 dager før man kan få startbonus på ny konto. Logg på din døde konto for å registrere konto fra "dødsiden". 

Nivå 1 (veldig lav rank - 5000 til 16999 rankpoeng):
 • Halverte ventetider på fly og trening av undersåtter i 24 timer.
 • Dobbelt så mye rankpoeng på enkel og tung krim og stjeling i 24 timer!
 • En undersått trent 20 ganger i alle ferdigheter.
 • Et kjøpesenter (verdt 30 millioner)
Nivå 2 (17000 til 29999 rankpoeng):
 • Halverte ventetider på fly og trening av undersåtter i 48 timer!
 • Dobbelt så mye rankpoeng på enkel og tung krim og stjeling i 48 timer!
 • 50 poeng
 • To kjøpesenter (verdi 30 millioner)
 • To flotte undersåtter trent 30 ganger i alle ferdigheter
 • 2 fullt opgraderte skip (verdi 60 mill)
Nivå 3 (30000 til 124999 rankpoeng):
 • Halverte ventetider på fly og trening av undersåtter i 48 timer!
 • Dobbelt så mye rankpoeng på enkel og tung krim og stjeling i 48 timer!
 • Tre kjøpesenter (verdi 90 millioner)
 • To flotte undersåtter trent 30 ganger i alle ferdigheter
 • 3 fullt oppgraderte skip (verdi 90 mill)
 • 70 poeng
 • 20 millioner
Nivå 4 (høy rank 125000+ rankpoeng):
 • Halverte ventetider på fly og trening av undersåtter i 48 timer!
 • Dobbelt så mye rankpoeng på enkel og tung krim og stjeling i 48 timer!
 • Fire kjøpesenter (verdi: 120 millioner)
 • Tre sterke undersåtter trent 40 ganger i alle ferdigheter
 • 4 fullt oppgraderte skip (verdi 120 mill)
 • 120 poeng
 • 20 millioner
I tillegg til dette blir også alle biler og våpen utenom flammekaster (verken liten eller stor) overført. 
Merk at startbonusene justeres ofte. Det samme gjelder hvilken rank som kreves for å nå de ulike nivåene.
NB: Dersom du har oppnådd CC-rankstjerne vil du automatisk få godkjent oppdraget knytt til de etter du har klart kravet til rankpoeng. CC-rankstjerner er "checkpoints" som lagrer framgangen din.