Hva er badge på profilen og hvilke badge finnes?

Sist oppdatert 4 måneder

Badge er en type "utfordringer" som man har for alltid når man først får dem. De er knyttet til aktivering. Det betyr at dersom du er aktivert med samme facebookid eller telefonnummer som en bruker som oppnådde et badge, vil du også ha badget.

Å ha et badge gir ingen belønning eller fordeler, men de kan vises frem på profilen. Poenget med badge er å kunne vise fram tidligere oppnåelser.

Dette er badgene som finnes i spillet nå:
  • Ha oppnådd ranken Capo de tutti Capi (runde 1 og betarunder teller ikke)
  • Ha vært på førsteplass på eliten ved rundeslutt (betarunder teller ikke)
  • Ha vært på eliten ved rundeslutt (betarunder teller ikke)
  • Ha levd ved rundeslutt runde 10 og ha levd minst 20 dager og være i ranken Gudfar eller høyere rank.
Det vil fremover bli badge ved hver rundeslutt for å leve ved rundeslutt og være i en viss rank (gjelder ikke betarunder).