Fonter som kan bruker i profilteksten

Sist oppdatert 11 måneder

Ved å bruke følgende kode kan du enkelt endre font på hele eller deler av teksten på profilen din:
[font=Arial]Teksten du vil ha annen font  på[/font]

Følgende fonter kan brukes:

  • Arial
  • Courier New
  • Georgia
  • Times New Roman
  • Verdana
  • Open Sans
  • Roboto
  • Lato
  • Helvetica
  • Montserrat
  • Curlz MT