Oppdrag 39: CC-rankstjerne 2

Sist oppdatert rundt 1 måned

Dette er kravene for oppdrag 39: CC-stjerne 2. Før du kan gå starte på oppdragene til tutti må du ha totalt 3 CC-rankstjerner, oppdrag 38, 39 og 40.

Kravene har fått mindre justeringer til beta, mer informasjon kommer etterhvert som de blir testet.