Oppdrag #45: Tutti-stjerne 1

Sist oppdatert 7 måneder

De første kravene er globale, dvs de teller fra du starter på kontoen din. Kravene under skillelinjen teller først etter du startet på oppdraget og gjelder kun utenfor drapsfri. 

Rankpoeng: 350 000 rankpoeng

Utfordringer: 175

Elitescore: 35

Penger brukt på drapsforsøk (gjelder kun for angripere ): 600 mill
Rankpoeng drept av undersåtter i Gudfar + når man selv er Gudfar + (gjelder kun for angripere): 1 000 000

Penger brukt på overvåk (gjelder kun spioner): 350 mill
Penger brukt på undersått-tjenester (gjelder kun spioner): 500 mill

Penger tjent på rederi (gjelder kun økonomer): 450 mill
Penger tjent på små bedrifter (gjelder kun økonomer): 450 mill

Rankpoeng tjent på organisert kriminalitet (gjelder kun rankere): 4000 rankpoeng
Frakting av narkotika (gjelder kun rankere): 200 ganger utenom drapsfri

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dagens oppdrag: 5

Kriminelle handlinger: 200 vellykkede i Mogadishu, Oslo, Rio de Janeiro

Club de la lucha: 150 utenom drapsfri (teller kun når du selv angriper og vinner)

Kapring av skip: 250 utenom drapsfri som leder

Rankpoeng skaffet utenom drapsfri: 25 000 rankpoeng