Oppdrag #47: Tutti-stjerne 3

Sist oppdatert 5 måneder

De første kravene er globale, dvs de teller fra du starter på kontoen din. Kravene under skillelinjen teller først etter du startet på oppdraget og gjelder kun utenfor drapsfri. 

Rankpoeng: 700 000 rankpoeng

Utfordringer: 190

Elitescore: 75

Elitescore drept: 35

Ha undersåtter (både levende og døde teller) som totalt har: 4 mill rankpoeng

Penger brukt på drapsforsøk (gjelder kun for angripere ): 1 mrd
Rankpoeng drept av undersåtter i Gudfar + når man selv er Gudfar + (gjelder kun for angripere): 10 000 000

Penger brukt på overvåk (gjelder kun spioner): 750 mill
Penger brukt på undersått-tjenester (gjelder kun spioner): 1 250 000 000

Penger tjent på rederi (gjelder kun økonomer): 1 250 000 000
Penger tjent på små bedrifter (gjelder kun økonomer): 1 250 000 000

Rankpoeng tjent på organisert kriminalitet (gjelder kun rankere): 8000 rankpoeng
Frakting av narkotika (gjelder kun rankere): 500 ganger utenom drapsfri

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dagens oppdrag: 15

Kriminelle handlinger: 400 vellykkede i New York, Mogadishu, London, Las Vegas, Kuala Lumpur, Detroit,  Kabul (utenom drapsfri)

Club de la lucha: 400 utenom drapsfri (teller kun når du selv angriper og vinner)

Kapring av skip: 400 utenom drapsfri som leder

Rankpoeng skaffet utenom drapsfri: 75 000 rankpoeng

Vellykkede kidnappinger i krig: 10 stk

Vellykkede stjel i krig: 100 stk