Realistisk inntekt hver dag?

Sist oppdatert 6 måneder

Penger er viktig på Mafiaspillet ettersom det er verdifulle undersått-tjenester og kort ventetid på skudd - to sentrale funksjoner som står i fokus hos mange av dere. For å få best mulig utbytte av disse funksjonene må man først sikre seg en stabil og sikker inntekt. Se svaret på "Hvordan tjener jeg penger i Spillet" for en oversikt over inntekter.

Dette svaret tar utgangspunkt i at man har fem kjøpesenter og fem store skip. 

Inntekter via kjøpesenter:
5 kjøpesenter gir 6 750 000 kr for fjerde time. Vi tar utgangspunkt i at en aktiv spiller klarer å hente penger 4 ganger i løpet av 24 timer. 
Inntekt på kjøpesenter på 24 timer: 27 000 000 kr. 

NB: Spesialiseringen økonom har bedre inntekt på kjøpesenter, men for å holde det enkelt tar vi det ikke med i regnestykket. 

Inntekter via rederi: 
Vi tar utgangspunkt i at folk sender på ruten som tar 4 t, 57 min ettersom det er den enkleste ruten å bruke gjennom en dag. Det som er viktig å være klar over at inntekten på ruten varierer fra 402 467 kr til 1 006 167 kr. Den går fra det laveste til det høyeste, så dersom inntekten er veldig lav og du har muligheter for å vente litt før du sender bør du vurdere det. 

Ettersom det er usannsynlig at man alltid klarer å sende på det mest optimale tidspunktet tar vi utgangspunkt i en inntekt på 800 000 kr per skip. 800 000 kr * faktor på 2,8 gir 2 240 000 per skip. Vi tar utgangspunkt i at en aktiv spiller klarer å sende skip 3 ganger i løpet av 24 timer. 
Inntekt på rederi på 24 timer: 33 600 000 kr. 

Inntekt via dagens oppdrag når man har kommet seg litt opp i rank:
Enkelt: 15 mill
Vanskelig: 21 mill

Totalt inntekt med enkelt dagens oppdrag: 75 600 000 kr.
Totalt inntekt med vanskelig dagens oppdrag: 81 600 000 kr. 

Hvor mye er disse pengene verdt i skudd?
Tar man utgangspunkt i en skuddpris på 4 millioner per skudd tilsvarer dette 20 skudd om dagen.
Tar man utgangspunkt i en skuddpris på 1.5 millioner (familiekrig) tilsvarer dette 54 skudd om dagen. 

NB: Her bruker vi vanskelig dagens oppdrag som utgangspunkt for regnestykket.
NB: Husk at angriper har betydelig billigere skudd.