Pris og inntekt på små bedrifter

Sist oppdatert 10 måneder

Små bedrifter en vesentlig del av din daglige inntekt. Alle bør så raskt som mulig skaffe seg fem "Kjøpesenter". 
Merk at spesialiseringen økonom har fra nivå 2 muligheten til å kjøpe "Stort kjøpesenter".

Se vedlagt bilde for oversikt over pris for å opprette og inntekt hver 4. time. 
kjøp bedrift.png 227.46 KB