Hva skjer dersom jeg dør/sletter meg?

Sist oppdatert rundt 2 timer

Med innføring av mild død er det kun spillere i Gudfar + som vil faktisk bli satt som død, alle ranker under kan fortsette på sin døde konto og vil dermed ikke få startbonus. Spillere som vil få startbonus vil ende opp med følgende:

Nivå 4
 • Halverte ventetider på fly og trening av undersåtter i 48 timer!
 • Dobbelt så mye rankpoeng på enkel og tung krim og stjeling i 48 timer!
 • Du får tilbake det du hadde av små bedrifter og skip.*
 • Tre sterke undersåtter trent 40 ganger i alle ferdigheter
 • 150 poeng
 • 20 millioner

Diverse annet som blir overført:
 • Alle biler og våpen*
 • Alle stresskofferter
 • 60% av pengene, eventuelt 40% dersom du hadde over 500 mill. 
 • 60% av aksjene (bare økonomer)
 • 40% av pengene på utlånskontoen (for økonomer).

NB: Dersom du har oppnådd CC-rankstjerne vil du automatisk få godkjent oppdraget knytt til de etter du har klart kravet til rankpoeng. CC-rankstjerner er "checkpoints" som lagrer framgangen din.

Du kan enkelt sjekke hva du får på denne siden her: https://mafiaspillet.no/game.php?p=startbonus_forklaring

* Våpen, biler, skip og bedrifter som ikke er overført innen 60 dager slettes og kan ikke lengre bli overført til ny bruker.
* Kun 4 dager dersom kontoen startet med rundestart.I løpet av en runde vil veldig mange spillere ende opp med å bli drept av en annen spiller. Vi oppfordrer alltid spillere til å prøve seg på en ny konto, sannsynligvis har man lært noe av hvordan man dødde og kan nå bruke ferdighetene fra en tidligere bruker til å nå lenger. For å gjøre det litt lettere å komme i gang igjen gir vi spillere en startbonus. Denne bonusen varierer ut fra hvor langt man kom på kontoen man dødde på og er inndelt i fire nivå. Man må ha spilt minst 3 dager før man kan få startbonus på ny konto. Registrer ditt nye nick for å komme i gang igjen!

I tillegg til startbonusene listet opp nedenfor vil du også få tilbake en andel av dine rankpoeng via de første kriminelle handlingene du tar dersom du har levd i minst 7 dager før du dør.* Dette gjør at du vil ranke opp igjen betydelig raskere enn hva du gjorde på din første konto.

Husk at du vil få startbonus uavhengig av om du dør eller sletter deg.

Nivå 1 (veldig lav rank - 5000 til 16999 rankpoeng):
 • Halverte ventetider på fly og trening av undersåtter i 24 timer.
 • Dobbelt så mye rankpoeng på enkel og tung krim og stjeling i 24 timer!
 • En undersått trent 20 ganger i alle ferdigheter.
 • 50 poeng
 • Du får tilbake det du hadde av små bedrifter og skip.*

Nivå 2 (17000 til 29999 rankpoeng):
 • Halverte ventetider på fly og trening av undersåtter i 48 timer!
 • Dobbelt så mye rankpoeng på enkel og tung krim og stjeling i 48 timer!
 • 70 poeng
 • Du får tilbake det du hadde av små bedrifter og skip.*
 • To flotte undersåtter trent 30 ganger i alle ferdigheter

 • Nivå 3 (30000 til 124999 rankpoeng):
 • Halverte ventetider på fly og trening av undersåtter i 48 timer!
 • Dobbelt så mye rankpoeng på enkel og tung krim og stjeling i 48 timer!
 • Du får tilbake det du hadde av små bedrifter og skip.*
 • To flotte undersåtter trent 30 ganger i alle ferdigheter
 • 100 poeng
 • 20 millioner

Nivå 4 (høy rank 125000+ rankpoeng):
 • Halverte ventetider på fly og trening av undersåtter i 48 timer!
 • Dobbelt så mye rankpoeng på enkel og tung krim og stjeling i 48 timer!
 • Du får tilbake det du hadde av små bedrifter og skip.*
 • Tre sterke undersåtter trent 40 ganger i alle ferdigheter
 • 150 poeng
 • 20 millioner

Diverse annet som blir overført:
 • Alle biler og våpen*
 • Alle stresskofferter
 • 60% av pengene, eventuelt 40% dersom du hadde over 500 mill. 
 • 60% av aksjene (bare økonomer)
 • 40% av pengene på utlånskontoen (for økonomer).

Merk at startbonusene justeres ofte. Det samme gjelder hvilken rank som kreves for å nå de ulike nivåene.
NB: Dersom du har oppnådd CC-rankstjerne vil du automatisk få godkjent oppdraget knytt til de etter du har klart kravet til rankpoeng. CC-rankstjerner er "checkpoints" som lagrer framgangen din.

Du kan enkelt sjekke hva du får på denne siden her: https://mafiaspillet.no/game.php?p=startbonus_forklaring


* Våpen, biler, skip og bedrifter som ikke er overført innen 60 dager slettes og kan ikke lengre bli overført til ny bruker.
* Kun 4 dager dersom kontoen startet med rundestart.