Hva er noen mulige utfall etter drapsforsøk?

Sist oppdatert 1 dag

Eksemplene her er for å gå litt dypere inn i mulige utfall av drapsforsøk. Det er satt opp forskjellige drapsforsøk som kan skje i praksis for å illustrere hvordan drapsfunksjonen håndterer de.

Case 1: Du har 200 beskyttelse og ingen av undersåttene er skadet. Jeg skyter med 209 angrep og skader bot 5 (den med 10 besk) 90%. Da har boten din 10% helse igjen og dør ikke.

Case 2: Du har 200 beskyttelse men bot 5 har bare 80% helse. Jeg skyter også her med 209 og ville ha skadet 90% om den hadde 100% helse. Siden den nå bare har 80 så dreper jeg en bot.

Case 3: Du har 200 beskyttelse og jeg har 295 angrep. Da har jeg akkurat nok til å drepe 4 undersåtter slik at du bare har 1 igjen. I neste skudd har du da 105 beskyttelse og jeg vil her drepe deg på skudd 2.

Case 4: Du har 200 beskyttelse, her kan vi si at jeg har 290 angrep. Da dreper jeg 3 boter og skader den 4 boten ca 89%. Den 4 boten har da 11% igjen på neste skudd, men gir fortsatt 45 beskyttelse. På skudd 2 kommer Don2mas med 297 angrep (som er maks). Du har fortsatt 150 beskyttelse selv om undersåtten er skadet, og derfor dreper ikke Don2mas siden  han må ha 300 angrep (det dobbelte) for å drepe deg på 1 skudd når du har 150 beskyttelse igjen.