Mild død

Sist oppdatert 8 måneder

Mild død ble introdusert i runde 19 beta og er en løsning hvor spillere som dør mellom rank Ingen - Boss kan fortsette på samme bruker,  selv om drapsmannen har fått tildelt ett vanlig drap. Den som opplever mild død vil miste eventuelle store bedrifter, undersåtter og noe rankpoeng, men vil kunne fortsette å spille mer som før. Man beholder våpen, biler, alt av statistikker, utfordringer, items etc. 

Denne løsningen er ment å gjøre det lettere for spillere i lavere ranker og få en ny sjanse når de dør, uten å kreve at de skal starte helt opp igjen. Spillere som dreper de i ranker hvor man får mild død får litt penger for undersåttene og litt rankpoeng for selve drapet. I denne sammenheng er eventuelle grenser på å skyte mot lavere ranker fjernet.