Hva er forskjellen på gjenger og familier?

Sist oppdatert rundt 2 år

Gjenger er et godt samlepunkt for de som ønsker å spille sammen. Medlemmene i en gjeng får tilgang til en rekke nyttige felles funksjoner (forum, felles bank osv). Målet til en gjeng bør være å bygge seg opp til å bli en familie over tid, ved å skaffe seg høyere score (beskyttelse). 

Familieplassene blir avgjort på et fast tidspunkt hvert døgn (kl 19). De 8 gjengene/familiene med høyest beskyttelse (ubegrenset beskyttelse teller ved uavgjort) vil da få familiestatus. Det kreves fortsatt at man har Gudfar+ som leder og har eksistert i et visst antall dager.

Gjenger og familier mottar inntekt fra sine medlemmer i det de henter inntekt fra sine små bedrifter:
For gjengen: "Inntekten er 10% av alle medlemmers små bedrifter (maks 25 mill utbetales per utbetaling)."
For familier: "Inntekten er 20 % av alle medlemmers små bedrifter (maks 25 mill utbetales per utbetaling)."
(Hvis man er økonomiansvarlig i en gjeng eller familie, får gjengen/familie større andel av det medlemmer henter fra bedrifter (25% i stedet for 20% for familier og 15% i stedet for 10% for gjenger).)

Familier har tilgang til to funksjonene Familieangrep og Familieboost, dette er eksklusive funksjoner som blir bedre jo høyere opp på familielisten man ligger. 

Husk at alle store familier startet først som gjeng. Lykke til!