Hva er familiekriger og hvorfor bør man krige?

Sist oppdatert 3 måneder

Familiekrig er tilgjengelig for både gjenger og familier og det er rangeringen på familielisten som avgjør hvem man kan gå til krig mot. Familiekriger er helt nødvendig for at man skal klarte oppover på listen og få tilgang til familieangrep og familieboost. 

I en familiekrig er det flere måter man kan få score i krigen sin. Rekrutter teller ikke med.

  • Stjel fra medlemmene: 0.0075 per stjel. (Maks 40 stjel hver dag gir score) 
  • Skudd i riktig by: 0.015 per skudd. (Maks 20 skudd hver dag gir score) 
  • Drap av undersåtter:
  • Familieangrep: 0.03 per vellykket. (24 timer ventetid)
  • Utpressing: 0.5 per vellykket. Utpressing blir kun mulig etter drap av undersåtter hvor utpressing naturlig skal oppstå (spiller over Gudfar eller lavere rank som eier store bedrifter) 
  • Kidnapping av undersåtter gir 0,05 i score. Les mer her.
Drap av brukere:
Ingen, Kriminell, Associate, Amico gir alle 0. 
Button: 0,1 
Sgarrista: 0,15
Caporegime: 0,2
Enforcer: 0,25
Capo: 0,5
Contabile: 1,0
Capo Bastone: 1,5
Consigliere: 1,8
Boss: 2
Gudfar: 2,5
Capo Crimini: 4
Capo de tutti Capi: 5

Drap av undersåtter:
0 for Ingen, Kriminell, Associate, Amico, Button, Sgarrista. Caporegime, Enforcer.
0.2 for Capo og Contabile, 
0.4 for Capo Bastone, Consigliere
0.5 for Boss, Gudfar, Capo Crimini og Capo de tutti Capi.

Det er en sperre på at spilleren du dreper må ha vært medlem av gjengen/familien i minst 48 timer før drapet på vedkommende vil gi poeng i krigen. Hvis enten den som skyter, eller den som blir truffet/drept har vært medlem av familien/gjengen mindre enn 48 timer vil dette ikke gi noe score i krigen. 

Det gjelder også rekrutter. En spiller som er rekrutt vil ikke gi score i krig uavhengig av hvor lenge han har vært i gjengen - dette gjelder alle funksjoner som gir score i en krig.

En krig går til ene parten har 15 i score, eller har vart i 15 dager. 

NB:  Hvis dere har under 20 skudd i rett by to dager på rad taper dere krigen. Dette kravet vil man få godkjent selv om man skyter mot rekrutter.