Hva er familiekriger og hvorfor bør man krige?

Sist oppdatert 3 måneder

Familiekrig er tilgjengelig for både gjenger og familier og det er rangeringen på familielisten som avgjør hvem man kan gå til krig mot. Familiekriger er helt nødvendig for at man skal klarte oppover på listen og få tilgang til familieangrep og familieboost. 

I en familiekrig er det flere måter man kan få score i krigen sin. Rekrutter teller ikke med.

  • Stjel fra medlemmene: 0.0075 per stjel. (Maks 40 stjel hver dag gir score) 
  • Skudd i riktig by: 0.015 per skudd. (Maks 20 skudd hver dag gir score) 
  • Drap av undersåtter:
  • Familieangrep: 0.03 per vellykket. (24 timer ventetid)
  • Utpressing: 0.5 per vellykket. Utpressing blir kun mulig etter drap av undersåtter hvor utpressing naturlig skal oppstå (spiller over Gudfar eller lavere rank som eier store bedrifter) 
  • Kidnapping av undersåtter gir 0,075 i score. Les mer her. Dersom boten dør gir det også score ut fra vanlige kriterier knytt til ranken til offeret. 
Drap av brukere:
Ingen, Kriminell, Associate, Amico gir alle 0. 
Button: 0,1 
Sgarrista: 0,15
Caporegime: 0,2
Enforcer: 0,25
Capo: 0,5
Contabile: 1,0
Capo Bastone: 1,5
Consigliere: 1,8
Boss: 2
Gudfar: 2,5
Capo Crimini: 4
Capo de tutti Capi: 5

Drap av undersåtter:
0 for Ingen, Kriminell, Associate, Amico, Button, Sgarrista. Caporegime, Enforcer.
0.4 for Capo, Contabile ,Capo Bastone, Consigliere, Boss, Gudfar, Capo Crimini, Capo de tutti Capi.

NB: Undersåtter som vanligvis gir 0 i score vil gi 0.4 i score dersom de er undersått 4 eller 5 hos spilleren som blir truffet. 

En krig går til ene parten har 15 i score, eller har vart i 15 dager. 

En spiller som er rekrutt vil ikke gi score i krig uavhengig av hvor lenge han har vært i gjengen - dette gjelder alle funksjoner som gir score i en krig.

NB:  Hvis dere har under 20 skudd i rett by to dager på rad taper dere krigen. Dette kravet vil man få godkjent selv om man skyter mot rekrutter.