Familieboost

Sist oppdatert over 1 år

Leder eller nestleder i familien kan gi familien en boost. Det finnes tre ulike typer, og hver krever at familien har et medlem med spesialisering på nivå 2 eller høyere innenfor den retningen (rekrutter teller ikke). Maks én boost hver dag. Boosten varer i en gitt tid avhengig av hvor høyt dere er rangert som familie.

Så lenge varer familieboosten:

  • Høyest rangert familie: 2 timer
  • 2. plass og 3. plass: 1 timer
  • 4.-8. plass: 30 minutter
  • Gjenger kan ikke bruke familieboost
Funksjonen har 24 timer ventetid.

Oversikt over tilgjengelige familieboost:
Økonom
Dere får i snitt dobbelt så mye penger når dere stjeler så lenge boosten varer. I tillegg 20% høyere inntekt på organisert kriminalitet og dobbel inntekt på salg av narkotika.

Ranker
Alle medlemmer får 2 rankpoeng ekstra per kriminelle handling, 5 rankpoeng ekstra per salg av narkotika og 5 rankpoeng ekstra i Club de la Lucha så lenge boosten varer.

Angriper
Dere har halv pris og halvert ventetid på drapsforsøk så lenge boosten varer (bortsett fra halvert ventetid i familiekrig).