Familieboost

Sist oppdatert over 1 år

Leder eller nestleder i familien kan gi familien en boost. Det finnes fire ulike typer, og hver krever at familien har et medlem med spesialisering på nivå 2 eller høyere innenfor den retningen (rekrutter teller ikke). Maks én boost hver dag. Boosten varer i en gitt tid avhengig av hvor høyt dere er rangert som familie. Dere er nå på 0. plass.

Så lenge varer familieboosten:

  • Høyest rangert familie: 3 timer
  • 2. plass og 3. plass: 1.5 timer
  • 4.-8. plass: 30 minutter
  • Gjenger kan ikke bruke familieboost
Funksjonen har 24 timer ventetid.

Oversikt over tilgjengelige familieboost:
Familieboost.png 204.73 KB