Rettigheter i familien

Sist oppdatert over 1 år

Leder og nestleder kan detaljstyre hva slags rettigheter og tilganger medlemmer har i familien. Dette gjøres via kontrollpanelet til familien.
Følgende rettigheter kan bli gitt til medlemmer:
 • Få delte undersått-tjenester
 • Få delte rapporter
 • Får daglig lønn
 • Ta ut av banken
 • Endre profil og bilde
 • Sende hurtigvarsel
 • Invitere medlemmer
 • Aktivere dagens oppdrag belønning
 • Aktivere boost
 • Administrere bedrifter
 • Oppgradere rekruttter
 • Starte kriger
 • Overgi kriger
 • Utføre familieangrep
 • Inviter til samarbeid
 • Starte dagens oppdrag
 • Godta søknader.
Dersom du ikke mottar rapporter under for eksempel null delay eller informasjon etter bruk av undersått-tjenester fra andre i familien din så er det fordi leder / nestleder ikke har gitt deg rettigheter til det.