Hva er badge på profilen og hvilke badge finnes?

Sist oppdatert over 1 år

Badge er en type "utfordringer" som man har for alltid når man først får dem. De er knyttet til aktivering. Det betyr at dersom du er aktivert med samme facebookid eller telefonnummer som en bruker som oppnådde et badge, vil du også ha badget.

Å ha et badge gir ingen belønning eller fordeler, men de kan vises frem på profilen. Poenget med badge er å kunne vise fram tidligere oppnåelser.

En full oversikt over alle badge man kan oppnå finner man ved å gå til Utfordringer og scrolle helt ned.