Fonter som kan bruker i profilteksten

Sist oppdatert rundt 2 år

Ved å bruke følgende kode kan du enkelt endre font på hele eller deler av teksten på profilen din:
[font=Arial]Teksten du vil ha annen font  på[/font]

Følgende fonter kan brukes:

 • Arial
 • Courier New
 • Georgia
 • Times New Roman
 • Verdana
 • Open Sans
 • Roboto
 • Lato
 • Helvetica
 • Montserrat
 • Curlz MT