Deling av rapporter i gjeng/familie

Sist oppdatert rundt 1 år

Som medlem av gjeng eller familie kan du dele rapporter med andre medlemmer, dvs du mottar deres rapporter og de mottar dine rapporter. 

Det er to valg du må huke av for på Undersåtter - rapporter for at det skal virke optimalt. 
  •  Motta også rapporter som familie-/gjengmedlemmer får om brukere vi er i krig mot (krever at du har aktivert overvåking selv og overvåker minst 2 ting)
  • Motta rapporter fra andre i familien/gjengen når noen i familien/gjengen har null delay
Du kan enkelt se hvilke byer din familie overvåker på siden undersåtter - Overvåking og undersått-tjenester:
image.png 56.85 KB
Det oransje 1 tallet helt i enden viser hvor mange andre i min familie som overvåker byene. Siden jeg overvåker Oslo og en annen også har Oslo har vi 2 stykk på den byen. Vi har derimot ingen på Detroit, så da kan det være lurt at jeg endrer slik at vi dekker alle byene.

Valget: 
  • Motta rapporter fra andre i familien/gjengen når noen i familien/gjengen har null delay
Er laget som ett alternativ til at man bruker teamviewer eller annen form for skjermdeling til å dele rapporter. Spillere som før ikke brukte slike verktøy stiller nå mye mer likt med de som valgte å gjøre det. Dette innebærer at i de fleste tilfeller er det langt flere spillere som vil få opp din rapport med null sekund delay enn det var tidligere. Dette må du huske å ta hensyn til. I praksis kan man her (gitt at man er mange nok medlemmer) dekke alle 9 byene med null delay. 

For at man skal dele slike rapporter må man huske å huke av for det på undersått-tjenesten:
null delay.png 79.39 KB
Det blir sendt ut varsel i familiechat dersom noen i din familie har aktivert null delay med deling til familie, hvor det står hvor lenge den varer.
"Don2mas har aktivert null delay i 1 minutter for gjengen/familien.
Varer til kl 11:17:47."

Rapportene som blir sendt med null delay vil dukke opp i oransje i overvåkingsstreamen:
(Husk at du kopierer brukernavn bare med å klikke på hendelsen)
Rapport med null delay og vanlig.png 71.99 KB
Annet bilde som viser det fra siden Undersått - rapporter:
Her ser man også hvor lenge det er igjen av "Null delay",  samt om rapporten er delt videre fra noen andre i din familie.
image.png 624.5 KB