Hvordan virker overvåk?

Sist oppdatert 5 måneder

Overvåk er en sentral del av spillet og de aller fleste funksjoner kan i dag bli overvåket av andre spillere. 

Vi starter med en liste over alle handlinger som kan bli overvåket:
 • Flyvinger til/fra byer (det vil spesifikt stå hvilken rute man har flydd)
 • Kriminalitet (Enkel / Tung / Stjel), 
 • Hotellbooking (Du kan ikke bli overvåket at du tar ut av hotell, kun inn.
 • Drapsforsøk (alle skudd du gjør kan bli overvåket, uavhengig av om det er mot andre spillere eller boter.
 • Starting og utføring av organisert kriminalitet (kjøp av utstyr kan ikke overvåkes)
 • Trening av undersåtter
 • Rederi (Det vil si når du sender skip på turer)
 • Reparering av biler
 • Lønning av ansatte (Gjelder jo kun de som eier store bedrifter)
 • Henting av penger fra små bedrifter.
 • I Kabul blir kjøp av narkotika overvåket
 • I Mogadishu blir start av kapring overvåket, men ikke kapring av faktisk skip.
 • I Kuala Lumpur blir angrep i Club de la Lucha overvåket. Du blir ikke overvåket av å fylle penger på konto eller bruke spioner. 
NB: 
Automatisk henting av penger fra små bedrifter og automatisk sending av skip (rederi) via itemet funnet i stresskofferter genererer ikke rapporter.

Hver gang en av handlingene ovenfor blir tatt blir det automatisk generert en rapport som kan bli sendt til de som overvåker. 

Tallet etter hver by indikerer hvor mange som overvåker byen (hvis du er i en gjeng/familie vil det også vises et tall som viser antallet i gjengen/familien som overvåker byen minus deg selv).

Forsinkelse:
Den vanlige forsinkelsen på at en handling skal havne i rapporten hos en som overvåker er 30 sekunder. I praksis betyr det at hver gang du tar en handling har du 30 sekunder på deg før en annen spiller kan få vite det, via overvåk. 
NB: Det er ett viktig unntak her, og det er via undersått-tjenesten "0-delay". Så lenge en spiller har den tjenesten aktivert vil forsinkelsen være 0 sekunder. 

Hvem mottar hvilke rapporter:
Siden alle handlinger i listen ovenfor genererer en rapport så eksisterer det løsninger som prøver å filtrere rapporter ut til forskjellige spillere som har på overvåk i de ulike byene. Systemet prøver å gi rapporter til spillere om andre spillere som blir definert som "relevante". I praksis betyr det at dersom du er for eksempel Capo de tutti Capi er det liten verdi i at du får rapporter om brukere i ranken Capo, så du skal vanligvis se lite av dette. 

Hvordan definerer spillet hva som er relevant å få rapport om eller ikke?
Det enkleste eksempelet å bruke er to spillere som er i hver sin familie, som er i krig mot hverandre. I slike tilfeller vil det være nyttig for begge parter at de mottar rapporter om hverandre. Ett annet eksempel vil være spillere som skyter mye mot hverandre, selv om de ikke nødvendigvis er i krig. Du skal alltid motta litt grunnleggende rapporter, men det kan være du må hjelpe systemet litt på gang med å vise hvilke spillere du er interessert i. 

Hvorfor mottar jeg lite rapporter? 
Hver rapport blir kun sendt til ett begrenset antall spillere. Sannsynligvis har da ingen av rapportene den siste tiden vært vurdert som relevante nok for deg til at du har mottatt de.  Se tilbake på avsnittet "Hvordan definerer spillet hva som er relevant å få rapport om eller ikke?"

Hvorfor får jeg mindre rapporter når jeg har 0-delay?
Det er ingen grunn til at du skal få mindre rapporter under bruk av den undersått-tjenesten. Systemet tar ikke hensyn til forsinkelse på rapporter når den vurderer hvor relevant en rapport er for deg. Det er mer sannsynlig at det føles som at man ikke mottar noe ettersom man sitter mer på "jakt" mens man har 0-delay aktivert, og det kan da føles som at man mottar mindre enn vanlig.