Kapring

Sist oppdatert 4 måneder

Du kan kapre skip i Mogadishu. Skipene du kaprer er andre brukeres skip som går forbi kysten ved Somalia. Du kan enten velge å være med i en av de åpne kapringsgruppene som andre spillere har, eller starte din egen gruppe. For å starte din egen gruppe må du ha nådd ranken Amico.

For å være leder for en piratgruppe må du først kjøpe en båt. Du mister ikke båten og kan bruke den igjen senere. Deretter kan du invitere flere til å bli med. Du kan invitere så mange du vil, avhengig av hvor mange passasjerer båten din tar. Jo flere som er med, jo større er sannsynligheten for at dere lykkes, men da må også pengene deles på flere brukere. Merk at det er kun medlemmer som er i Mogadishu som øker sannsynligheten for vellykket skip, medlemmer som befinner i andre byer vil ikke spille inn.

Når lederen føler at gruppen er klar, kan han gå på kartet over skip og velge ut et skip som skal kapres. Da vil de som befinner seg i Mogadishu være med på kapringen. Hvis kapringen blir vellykket, må lederen selge skipet. Pengene blir fordelt på de som deltar i gruppen. Hvis kapringen var vellykket kan man fortsette å kapre andre skip. Hvis den var mislykket, blir piratgruppen oppløst, og lederen kan ikke opprette en ny gruppe på 24 timer. Lederen beholder båten. 

Kapring gir mye rank og en del penger. Noen skip er også verdt mer enn andre og er lurere å kapre. 

Det er mulig å ha en åpen kapring. I en åpen kapring vil alle som er i Mogadishu kunne se at du kaprer, og enkelt kunne bli med. Dette er nyttig så lenge en har startbeskyttelse eller drapsfunksjonen er stengt, men det anbefales ikke senere på grunn av faren for å bli drept.