Organisert kriminalitet

Sist oppdatert 12 måneder

Organisert kriminalitet også kjent under forkortelsen OC er en funksjon i spillet der du utfører ulike ran.  Dette er en funksjon i spillet som er egnet for å kunne tjene penger dersom du gjør ting korrekt. Organisert kriminalitet finner du i disse byene: New York, Rio de Janeiro, Oslo, Las Vegas, Kabul og Detroit.  Organisert kriminalitet utføres med en gruppe på mellom 1-4 brukere (dfboter kan også inviteres en gang i blant). Det er da 4 ulike roller, leder, våpenekspert, bilansvarlig og sprengstoffansvarlig.  

Det er ulik vanskelighetsgrad på de forskjellige ranene.  De er rangert mellom 2/10 til 10/10 hvor du da får mist utbytte fra de letteste og ganske mye mer fra de vanskeligste. Ventetiden på ranene er også ulike, på de mellom 2/10 til 4/10 får du 4 timers ventetid, på de mellom 5/10 til 6/10 får du 6 timers ventetid, mens på de mellom 7/10 til 10/10 får du 8 timers ventetid. Vanskelighetsgraden er skalert ut ifra belønningen og prisen for å nulle ventetiden.  Merk at jo vanskeligere ran desto dyrere er det å starte det.

Sjansen for vellykket organisert kriminalitet avhenger av utstyr og ranken til de som er med. Tar du det vanskeligste ranet i New York (vanskelighetsgrad 10/10), så vil en gruppe i ranken Contabile (rank 10) ha lavere sannsynlighet for vellykket enn en gruppe i ranke Gudfar (rank 14). Det er også ulike krav om en viss rank for å være med i de ulike ranene. Tar man det vanskeligste ranet i New York (vanskelighetsgrad 10/10) vil rank kravet være Contabile (rank 10) for å være med. 

De aller letteste ranene er i Rio de Janeiro og Oslo (ranket 2/10 i vanskelighetsgrad). De letteste anbefales og gjøre alene da sannsynlighet for at du klarer det er veldig stor. Utbytte på de letteste ranene er ganske lav.

Det vanskeligste ranet finner du i New York (ranket 10/10 i vanskelighetsgrad). Dette er ranet du får mest penger for, men da kanskje ikke alltid blir vellykket. Ved 4 personer med og det beste utstyret vil en ha 70% sjanse for vellykket. Med litt flaks kan man tjene gode penger på dette, men det kan også gå i minus.

De ulike rollene:

Lederen er den som starter den organiserte kriminaliteten og invitere de andre som skal være med, samt utfører selve ranet. 

Våpenansvarlig kjøper våpen til gruppen og har flere alternativer. Personen kan kjøpe inn kniver (35 000kr), pistoler (900 000kr), maskingevær (2 000 000kr) eller maskingevær med tåregass og håndgranater ( 9 000 000kr). Dette må vurderes etter vanskelighetsgraden på ranet og noen ganger er det krav om om at du må kjøpe et av de dyrere men også bedre våpnene. 

Bilansvarlig står for transportmiddel til ranet og kan velge mellom brukt bil (40 000kr), pansret bil (900 000kr) og helikopter (9 000 000)

Sprengstoffansvarlig har 2 valg for sprengstoff enten dynamitt (900 000kr) eller C4 (9 000 000kr)

Det forskjellige utstyret er prissatt slik at det skal matche vanskelighetsgraden, så ved de lettere organiserte kriminalitetene så trenger man sjelden noe bedre enn det billigste utstyre. de i midten som er ranket 5/10 og 6/10 kan det ofte være greit med utstyret til 900 000kr, men på det vanskeligste må man ha det beste av utstyret. Det er også noen krav i de ulike organiserte kriminalitetene at utstyret som er kjøpt må være av enn viss type standard. Eksempel det vanskeligste ranet i New York (vanskelighetsgrad 10/10), så kreves det at man kjøper det beste utstyret. 

Belønningen man får av organisert kriminalitet skalerer med pris for poeng på markedet.