Min rating/spillerscore

Sist oppdatert 4 måneder

Spillerscore lager en liste over de mest aktive og dyktigste spillerne når det kommer til drap, makt av store bedrifter og generell aktivitet på vanlige funksjoner over ett lenger tidsrom. Du kan selv få spillerscore kun med å ta helt vanlige kriminelle handlinger, frakte narkotika, kapre skip og vinne i club de la Lucha.

Drap av spillere over Boss og drap av undersåtter over Consigiliere gir også poeng til spillerscore, samt makt over store bedrifter og byer. (men undersåtter under CC gir ikke score hvis eieren har rankpoeng lavere enn kravet for Gudfar)

Når det har gått en viss tid etter du har gjort en handling som gir deg rating, så vil mengden rating den handlingen gav deg gå ned, eller forsvinner (kommer an på hvilken handling og hvor lang tid siden).
Et eksempel er at rating fra drap forsvinner etter 60 dager. Du kan se hvor mange dager rating gjelder inne på rating oversikten her.

Topp 5 spillere på spillerscoren får en liten poengpremie hver natt.