Dfboter

Sist oppdatert 12 måneder

Dfboter er boter du kan skyte på for å få rankpoeng drept av dfboter, utfordringer og drap til dagens oppdrag.  Botene deles inn i 4 ulike nivå i forhold til hvor lette de er å drepe. 
 
Dfbot1-49 er de lettest botene å drepe. De har 45 i beskyttelse så det trengs lite angrep til for å klare å drepe dem. Disse botene flyr relativt lite og bruker sjeldnere hotell enn resten. Disse skal du fint klare å drepe med å søke dersom du har litt flaks og skyter raskt. 
 
Dfbot50-99 er middels vanskelig å drepe. De er litt flinkere med hotell og flyr gjerne litt oftere enn de lette botene. Søk kan fortsatt fungere bra, men det er viktig å tenke på at de gjerne er litt smartere enn de lette botene. 
 
Dfbot100-139 er vanskelig å drepe. Disse er litt smartere så du kan gjerne få en oc invitasjon her eller et stjeleforsøk der. Disse er flinke på hotell og er gjerne ute etter "hevn" så ikke bli sjokkert om de skal irritere deg med enten club eller stjel. De kan også finne på å kapre dersom de kjeder seg. 
 
Den vanskeligste boten å drepe er dfbot140. Denne er smartest av alle, men dersom du klarer å drepe han vil du få pengene han er hitlistet for. Summen står alltid på profilen hans. Han er litt mer vrien å drepe enn resten av dfbotene, men med litt trening så skal det være mulig å få han drept også.

Du kan huke av for at dfbotene skal dukke opp på overvåk - dette er nyttig for å få drept de.