Helsetap på enkel og tung kriminalitet?

Sist oppdatert 11 måneder

Maks helse du kan miste på enkel kriminalitet er: 16 prosent

Maks helse du kan miste på tung kriminalitet er: 12 prosent