Helsetap på enkel og tung kriminalitet?

Sist oppdatert 2 dager

Maks helse du kan miste på enkel kriminalitet er: 16 prosent

Maks helse du kan miste på tung kriminalitet er: 12 prosent