Rankene i spillet

Sist oppdatert rundt 3 år

Rank nr - Rank - Rankpoeng
1 - Ingen - 0 
2 - Kriminell - 125
3 - Associate - 275 
4 - Amico - 1500
5 - Button - 2800
6 - Sgarrista - 5500
7 - Caporegime - 14 000
8 - Enforcer - 22 000
9 - Capo - 32 000
10 - Contabile - 47 500
11 - Capo Bastone - 70 000
12 - Consigliere - 92 500
13 - Boss - 115 000
14 - Gudfar - 140 000
15 - Capo Crimini - 190 000
  1. Capo Crimini rankstjerne 1: 225 000 rankpoeng
  2. Capo Crimini rankstjerne 2: 250 000 rankpoeng
  3. Capo Crimini rankstjerne 3: 300 000 rankpoeng
16 - Capo de tutti Capi - 300 000

Det er noen krav knytt til hvor mange undersåtter man har samt angrep/ beskyttelse fra disse for å fullføre oppdrag eller gå opp i rank. Disse blir tydelig informert om via meldinger på Hjem eller i oppdragstekster. 

Rankstjerner er knytt til unike oppdrag som man må fullføre før rankstjerne blir gitt, uavhengig av hvor mye rankpoeng man har. 

Merk at man vil automatisk ranke fra Boss til Gudfar hvis man har nok rankpoeng etter 10 dager spilt, selv om man ikke oppfyller andre krav.