Hotell

Sist oppdatert 12 måneder

Hotell er nødvendig for å overleve. Det er totalt 27 hoteller i spillet, 3 i hver av de 9 byene. Du kan booke fra 1 til 5 døgn, prisen du ser på bysiden (siden du får opp når du flyr til en ny by) er prisen per døgn. Du kan endre hvor lenge du booker hotell hver gang på innstillinger under Forhåndsvalgt antall døgn i hotell.  Alle hotell har lik beskyttelse, så det er pris og hvem som eier hotellet som bør avgjøre hvilket du velger å bruke i de forskjellige byene.

Eier av hotell har tilgang til ett kontrollpanel med to sentrale funksjoner. 
1: Steng hotell. Dette stenger hotellet slik at dersom man prøver å booke inn får man beskjed om at det ikke går. Man kan da enkelt klikke book hotell på nytt for å havne i nytt hotell, men man må være rask. 
2: Logg over  bruk. Eier må betale for å få tilgang til denne loggen, men dersom de gjør de har de potensielt ingen forsinkelser på handlingene som dukker opp der. Det er altså booking inn i hotell som dukker opp i loggen, ikke ut av hotell. 

På grunn av disse to funksjonene er det viktig at man er obs på hvilket hotell man bruker. Det er lurt å variere dette ut fra hvem som er pålogget. Husk at det er 9 byer totalt, du bør ikke nødvendigvis være så aktiv i en by dersom du ikke stoler på eierne av hotellene.