Kidnappingsfunksjonen

Sist oppdatert 12 måneder

Kidnapping er en unik mulighet som er tilgjengelig i gjeng og familiekriger. Funksjonen går etter en tilfeldig undersått til en av medlemmene i familien dere kriger mot (rekrutter er ekskludert).  En familie kan opprette flere grupper  for kidnapping og dermed ende opp med flere undersåtter kidnappet (av forskjellige spillere). Her må man da vurdere om man skal ta sjansen på flere mindre grupper eller en stor gruppe. Sannsynligheten er høyere jo flere man er i gruppen. Det er 48 timer ventetid mot å kidnappe fra samme spiller.

Før kidnapping:
 1. En spiller starter gruppen, leder må da også velge skjulestedet. Skjulested blir kjøpt fra en stor bedrift, eier har da logg på kjøp av utstyr, samme system som andre store bedrifter.
 2. Leder inviterer medlemmer.
 3. Leder velger offer og gjennomfører kidnappingsforsøket.
Dersom vellykket kidnappet:
 1. Får man 0,075 score i krigen
 2.  Eier av undersåtten mister angrep, beskyttelse og intelligens tilsvarende undersåtten så lenge den er kidnappet. Merk at eier kun vil miste 10 i beskyttelse, uavhengig av hvilken undersått som ble tatt. 
 3. Undersåtten mister helse hver hele time, den vil være død etter 48 timer (oppdateres hver hele time). 
 4. Dersom eier betaler løsepenger havner pengene i familiebanken. 
 5. Man er låst i gruppen frem til undersåtten dør eller blir fri fra kidnapping.
Etter en vellykket kidnappet kan eier:
 1. Betale 25 millioner kroner i løsepenger (betaler fra banken - må være ute av hotell). 
 2. Skyte på en av kidnapperene i riktig by (uavhengig av by kidnappingen skjedde i) for å trigge ett rømmingsforsøk. Det er kun skudd fra eier til undersåtten som gjelder. 
 3. En ny undersått-tjeneste avslører hvem som har kidnappet undersåtten din (koster 5 millioner)
Dersom mislykket kidnappet:
 1. Gruppen oppløses ikke og man kan prøve igjen 5 timer senere. 
Dersom offeret dør:
Drapet blir knyttet til lederen av kidnappingsgruppen, og vil da telle som vanlig på statistikker, i familiekriger, utfordringer og lignende.

Se bildene nedenfor for mer forklaring.
Kidnapping 1.png 253.01 KB
Kidnapping 2.png 257.85 KB
Kidnapping 3.png 265.06 KB