Hva er GPS-tracker?

Sist oppdatert 4 måneder

Alle spillere som er minst ranken Gudfar mulighet til å kjøpe GPS-tracker som eier til noen store bedrifter. Disse store bedriftene har muligheten for å kjøpe GPS-tracker:

  • Bilbutikker
  • Oljeselskap
  • Bilverksted
  • Våpenfabrikker
  • Kulefabrikker 
  • Flyrute
En stor bedrift kan man maks kjøpe 5 GPS-tracker om dagen. Dette gjelder uavhengig av hvem som eier bedriften. 

Dersom eier av den store bedriften har kjøpt en GPS-tracker vil neste person som kjøper fra den aktuelle bedriften få en GPS-tracker med på gjenstanden sin. Dette vil si at fra bilbutikk, oljeselskap og bilverksted kan du få GPS-tracker festet på bilen du bruker. Fra våpenfabrikk og kulefabrikk kan du få GPS-tracker på våpenet ditt. 

GPS-tracker bil/oljeselskap/bilverksted: 
Funksjonen her varierer mellom tre forskjellige statuser som eier av GPS-trackeren kan se: 
På en bil eid av (nick på spilleren) som står parkert utenfor et hotell i Kuala Lumpur - Dette betyr at spilleren er i hotell i Kuala Lumpur. 
På en bil eid av (nick på spilleren) som kjører rundt i gatene i Kuala Lumpur - Dette betyr at spilleren er utenfor hotell i Kuala Lumpur. 
På en bil eid av  (nick på spilleren) som står parkert på flyplassen i Kuala Lumpur - Dette betyr at spilleren har forlatt Kuala Lumpur. 

GPS-tracker våpenfabrikk/kulefabrikk/flyrute:
Befinner seg på et våpen eid av (nick på spilleren) i Kuala Lumpur - Dette viser enkelt og greit hvilken by spilleren befinner seg i, for dette tilfellet er det da Kuala Lumpur. Det avslører ikke noe om hotellstatus. 

Eier av GPS-trackere kan aktivere de for å hente inn informasjon om spillere som har kjøpt utstyr med en GPS-tracker på. Dette gjøres via kontrollpanelet til den aktuelle store bedriften og kan kun gjøres fra byen som bedriften tilhører. 

Slik fungerer GPS-trackere: Hvert 10. sekund sender hvert tracker ut et signal om hvor trackeren befinner seg, men dette skjer kun om du har aktivert trackerne. Det koster 100 000 kr for å aktivere trackerene i 5 minutter. Når trackerene er aktivert, vil status automatisk oppdatere seg nedenfor uten at du trenger å gjøre noe. Hver gang statusen endres vil det blinke tydelig.

Spillere kan bruke undersått-tjenesten Se etter GPS-tracker for å sjekke om noe av utstyret man bruker har en tracker på seg. Dersom det viser seg at du har fått en eller flere GPS-trackere kan du bruke undersått-tjenesten Fjern GPS-trackere for å fjerne de.

NB: Spillere med startbeskyttelse vil ikke få GPS-tracker festet selv om de bruker bedriften.