Fordelsbutikker

Sist oppdatert 4 måneder

I en fordelsbutikk kan du kjøpe tilgang til visse fordeler fra andre spesialiseringer via spesialiseringspoeng. Fordeler du kjøper har du i 24 timer. 
Du tener spesialiseringspoeng på å fullføre dagens oppdrag. 

Du finner butikkene i disse byene:
  • Oslo: ranker
  • Las Vegas: økonom
  • London: spion
  • Detroit: angriper
Du kan kun kjøpe fordeler fra ett spesifikt nivå dersom du selv har oppnådd det målet. Merk at det er ikke alle fordeler man kan kjøpe.

NB: De fleste fordeler kan ikke stacke opp, dvs at 1 ekstra rankpoeng fra krim og 3 ekstra rankpoeng fra krim ikke gir mer enn 3 ekstra rankpoeng fra krim, siden 3 ekstra er det meste spesialiseringen gir. Unntaket her er angrepspoeng som du kan stacke opp.

Fordelsbutikk ranker:
image.png 103.81 KB
Fordelsbutikk økonom:
image.png 60.13 KB
Fordelsbutikk spion:
image.png 50.62 KB
Fordelsbutikk angriper:
image.png 74.8 KB