Verving (verveoppdrag)

Sist oppdatert 12 måneder

Mafiaspillet bruker ikke tradisjonelle vervelinker, alt du trenger å gjøre dersom du ønsker å verve noen til spillet er å be de registrere en vanlig bruker for så å invitere de til verveoppdrag via oppdragssiden. 

Det er totalt 5 verveoppdrag som du kan ta sammen med en annen spiller. 
Maksgrensen for verveoppdrag teller bare aktive verveoppdrag (oppdrag påbegynt siste uken). Grensen er satt til 8. Dette gjør at de som har nådd grensen vil få mulighet til å starte flere verveoppdrag.

Merk at bare nye brukere kan inviteres, og kun brukere som har spilt minst 1 døgn, har gjort minst 30 oppdrag og er minst ranken Consigliere kan invitere noen. Verveoppdraget består av mange små steg, og er ment å få den nye spilleren introdusert til spillet. Både den nye spilleren og den som verver får gode belønninger underveis. Belønninger man får er stresskofferter, poeng, penger, rankpoeng og lignende.   

Man kan ikke invitere noen som har hatt bruker tidligere samme runde til et verveoppdrag. 

Dersom man dør innen man er ferdig med alle verveoppdragene så overføres de automatisk til neste bruker slik at man kan fortsette der man var.

NB: Det er lagt inn en delay/caching av progressen på kravene på verveoppdrag. Det vil ta ca 1 minutt mellom hver gang progressen oppdaterer seg.