Hva er Inception?

Sist oppdatert rundt 1 år

Inception finnes per dags dato ikke i Mafiaspillet.

Inception er ett minispill hvor man etter påmelding får tildelt ett tilfeldig brukernavn som man skal bruke for å logge på spillet på Inception. Man logger på via det vanlige passordet. Ingenting som skjer på Inception har effekt på din vanlige konto. Du bør være i hotell på det vanlige spillet. 

Inception er en hurtig og enkel variant av Mafiaspillet hvor man i en alle for alle "deathmatch" kjemper om å få høyest score via drap av andre spillere. Det er satt opp kortere ventetid på de tilgjengelige funksjonene slik at en kamp vanligvis ikke varer så lenge. 

Tilgjengelige funksjoner er:
 • Enkel krim, tung krim, stjel.
 • Undersåtter.
 • Flyplass.
 • Drap.
 • Små bedrifter. 

Funksjonene er justert til å bedre passe inn med Inception, dvs billigere undersåtter, raskere trening, billigere små bedrifter, hyppigere innhenting av penger og kortere ventid på fly/drap. 

For å balansere en kamp i Inception er det kun mulig å skyte på de som ligger direkte over eller under deg i deltakerlisten som er tilgjengelig i menyen til venstre. 

Nytig info og regler i inception

De viktigste tingene

 • Målet er å overleve lengst mulig og drepe andre. Du får 1 i score hver gang noen andre dør og 5 i score hver gang du dreper noen andre.
 • Alle brukere starter med en dårlig bil i hver by, et dårlig våpen og 200 poeng. Du kan bruke poeng på å nullstille drap, kjøpe Rolls og RPG, men ikke på noe annet.
 • Du kan gå i hotell totalt 20 ganger i løpet av en kamp. Du booker automatisk ved å klikke på hotellknappen, og settes da i hotell i 20 sekunder. Du kan gå ut av hotellet før 20 sekunder har gått.
 • Man starter med 5 100 000 kroner og det er veldig viktig å bruke disse lurt slik at man klarer å skaffe seg undersåtter. Ingen vet hva den optimale strategien er, men det er trolig lurt å investere litt i bedrifter.
 • Inception har små bedrifter men ikke rederi. Man kan hente penger fra bedrifter hvert 90. sekund. Et kjøpesenter koster 3 000 000 kr å starte og gir 1 200 000 på hver henting. En elektrokjede koster 900 000 kr og gir 800 000 per henting. Det er lurt å tenke over hvordan man vil bruke pengene før matchen starter.

Mer detaljer (for spesielt interesserte)

Undersåtter

Undersåtter gir angrep og beskyttelse på samme måte som til vanlig, men trenes mye raskere. Ventetiden på trening er 45 sekunder og hver trening i starten gir 5 i ferdighet (mindre etter hvert).

Priser på undersåtter

 • Undersått nr. 1: 100 000 kroner
 • Undersått nr. 2: 400 000 kroner
 • Undersått nr. 3: 800 000 kroner
 • Undersått nr. 4: 3 600 000 kroner
 • Undersått nr. 5: 20 000 000 kroner
Angrep og beskyttelse

Alle brukere starter med litt ekstra beskyttelse. Dette for å unngå at for mange dør det første minuttet før man har skaffet seg undersåtter.

Man mister beskyttelse på ulike tidspunkt utover i kampen

 • 6 minutter ut i kampen: alle mister 20 beskyttelse
 • 10 minutter ut i kampen: alle mister 20 beskyttelse
 • 15 minutter ut i kampen: alle mister 15 beskyttelse
 • 20 minutter ut i kampen: alle mister 15 beskyttelse
 • 25 minutter ut i kampen: alle mister 20 beskyttelse
 • 35 minutter ut i kampen: alle mister 80 beskyttelse
Hva bestemmer plasseringen i inception?

Spillerne rangeres etter scoren. Dersom to har samme score, vil den med flest drap rangeres høyest. Om dette også er lik, vil den med flest drapsforsøk mot seg rangeres først. Om dette også er likt, vil den med færrest egne drapsforsøk rangeres høyest. Om dette også er likt, er det tilfeldig hvem som rangeres høyest.

Poeng

Alle starter med 200 poeng. Man får påfyll med poeng utover i kampen:

 • 18 minutter ut i kampen: 100 poeng
 • 32 minutter ut i kampen: 150 poeng
Når avsluttes kampen?

Kampen avsluttes når det bare er én deltaker igjen. Hvis dette ikke har skjedd innen 40 minutter, så avsluttes kampen automatisk.

Logg i inception

En egen logg viser det meste som skjer i kampen (hvor deltakerne flyr, hvem som dør osv. Denne loggen har 45 sekunder delay.

Byer fjernes utover kampen

Utover i kampen blir det færre og færre levende deltakere igjen. Derfor fjernes byer for å holde spenningen oppe. Det sendes ut varsel før en by fjernes om at man må fly vekk fra byen. De som er i byen når den fjernes blir automatisk drept.

 • 5 minutter ut i kampen: Mogadishu fjernes
 • 8 minutter ut i kampen: Kuala Lumpur fjernes
 • 11 minutter ut i kampen: Detroit fjernes
 • 14 minutter ut i kampen: Las Vegas fjernes
 • 17 minutter ut i kampen: Oslo fjernes
 • 25 minutter ut i kampen: Rio de Janeiro fjernes
 • 30 minutter ut i kampen: Kabul fjernes

Inception-turnering


En turnering i Inception består av flere kamper etter hverandre som avsluttes av en finale. Det varierer hva som blir gitt i premie og hvor mange premier som blir delt ut. De 20 spillerne med høyest score etter at alle de innledende kampene er spilt får delta i finalen. Dersom en spiller deltar i flere innledende kamper er det gjennomsnittet av poengene spilleren har fått i løpet av kampene som avgjør om spilleren har nok poeng til å være blant topp 20.