Hva er Happy Hour familie?

Sist oppdatert over 4 år

Happy Hour familie gir alle medlemmene i familien (gjelder også rekrutter) forskjellige fordeler i 1 time fra aktivering.
Fordelene er:

  •  Poeng i skip
  •  Halvert ventetid fly
  •  Dobbel rankpoeng krim
  •  Halvert ventetid stjeling
  •  Halvert ventetid trene mine folk
  •  50 prosent mer rankpoeng frakting
  •  Poeng i enkel og tung krim
  •  Halvert ventetid club
  •  Halvert ventetid enkel og tung krim