Realistisk inntekt hver dag?

Sist oppdatert over 2 år

Penger er viktig på Mafiaspillet ettersom det er verdifulle undersått-tjenester og kort ventetid på skudd - to sentrale funksjoner som står i fokus hos mange av dere. For å få best mulig utbytte av disse funksjonene må man først sikre seg en stabil og sikker inntekt. Se svaret på "Hvordan tjener jeg penger i Spillet" for en oversikt over inntekter.

Inntekter via Kjøpesenter:
5 kjøpesenter gir 6 750 000 kr for fjerde time. Vi tar utgangspunkt i at en aktiv spiller klarer å hente penger 4 ganger i løpet av 24 timer. 
Inntekt på kjøpesenter på 24 timer: 27 000 000 kr. 

NB: Spesialiseringen økonom har bedre inntekt på små bedrifter samt tilgang til Store Kjøpesenter, men for å holde det enkelt tar vi det ikke med i regnestykket. 

Inntekter via rederi (store skip): 
Vi tar utgangspunkt i at folk sender på ruten som tar 4 t, 57 min ettersom det er den enkleste ruten å bruke gjennom en dag. Det som er viktig å være klar over at inntekten på ruten varierer fra 402 467 kr til 1 006 167 kr. Den går fra det laveste til det høyeste, så dersom inntekten er veldig lav og du har muligheter for å vente litt før du sender bør du vurdere det. 

Ettersom det er usannsynlig at man alltid klarer å sende på det mest optimale tidspunktet tar vi utgangspunkt i en inntekt på 800 000 kr per skip. 800 000 kr * faktor på 2,8 gir 2 240 000 per skip. Vi tar utgangspunkt i at en aktiv spiller klarer å sende skip 3 ganger i løpet av 24 timer. 
Inntekt på rederi på 24 timer: 33 600 000 kr. 

Inntekt via aktivitetsbonus:
Det er mulig å hente ut belønning etter x antall vellykkede kriminelle handlinger. Husk at belønningen øker basert på spillerratingen din. Spillerating mellom 0 - 40 gir standard belønning, 40 - 60 gir 1,5 høyere,  60 - 80 gir 1,75 høyere og 80 + gir 2 høyere. Merk at belønningene her kan variere litt, men vi bruker da gjennomsnitt nedenfor:

20 krims bonus: Standard belønning gir 5 mill.
50 krims bonus: Standard belønning gir 4 mill.
150 krims bonus: Standard belønning gir 11,5 mill
450 krims bonus: Standard belønning gir 18 mill. 

Med 80 i spillerrating og ett utgangspunkt på at en aktiv spiller tar 50 krims i døgnet gir det (5 * 2 = 10) + (4 * 2 = 8) blir da 10 + 8 = 18 mill i døgnet.
Med 80 i spillerrating og ett utgangspunkt på at en aktiv spiller tar 150 krims i døgnet gir det (5 * 2 = 10) + (4 * 2 = 8) + (11,5 * 2 = 23) blir da 10 + 8 + 23 = 51 mill i døgnet. 


Inntekt via dagens oppdrag:
Du kan hver dag gjøre dagens oppdrag, både vanlig og ekstra for litt mer penger. Husk at belønningen øker basert på spillerratingen din. Spillerating mellom 0 - 40 gir standard belønning, 40 - 60 gir 1,5 høyere,  60 - 80 gir 1,75 høyere og 80 + gir 2 høyere.

Vanlig dagens oppdrag: Standard belønning er 12 mill. 
Bonus dagens oppdrag: Standard belønning er 6 mill. 

Med 80 i spillerrating gir dette da 18 * 2 =  36 mill i døgnet.

Oppsummering:
Kombinerer man de høyeste estimatene i denne artikkelen gir det en inntekt på 147 mill i døgnet. Vi ser da bort fra eventuelle andre inntektskilder som kriminelle handlinger, frakting, eierskap av store bedrifter osv. Dette er inntekter som alle, uavhengig av spesialisering kan oppnå. Vi går ut i fra at man har 80 + i spillerrating (noe man kan oppnå via aktivitet (drap eller eierskap av store bedrifter er ikke nødvendig) og at man tar minst 150 vellykkede kriminelle handlinger for ekstra bonus. For de som også tar 450 krims blir jo inntektene litt høyere igjen, men det er nok ikke så vanlig.