Hvor mye penger gir oppdragene meg?

Sist oppdatert 11 måneder

Se oversikten over belønninger på denne siden
Totalt vil oppdragene (trekker fra rankstjerner) gi 231 270 000 kr.
Totalt vil oppdragene (med rankstjerner) gi  351 270 000 kr.