Hvor mye penger gir oppdragene meg?

Sist oppdatert over 2 år

Se oversikten over belønninger på denne siden
Totalt vil oppdragene (trekker fra rankstjerner) gi 231 270 000 kr.
Totalt vil oppdragene (med rankstjerner) gi  351 270 000 kr.