Pris og inntekt på små bedrifter

Sist oppdatert nesten 2 år

Små bedrifter en vesentlig del av din daglige inntekt. Alle bør så raskt som mulig skaffe seg fem "Kjøpesenter". 
Merk at spesialiseringen økonom har fra nivå 2 muligheten til å kjøpe "Stort kjøpesenter".

Se vedlagt bilde for oversikt over pris for å opprette og inntekt hver 4. time. 
kjøp bedrift.png 227.46 KB