Hva gir det meg å ha makten i en by?

Sist oppdatert over 2 år

Byer, som kan bli tatt over via funksjonen Angrip By har ett kontrollpanel som man finner under Mine Bedrifter. Makt i by gir deg penger på faste tidspunkt i løpet av en dag, summen varierer ut fra hvor mye spillere har hentet fra sine små bedrifter i den aktuelle byen du eier. 

Makt i by gir deg og medlemmene (inkluderer rekrutter) i din gjeng/familie fordeler så lenge dere eier byen. Fordelene er som følgende:
Alle byer: 30% lavere sannsynlighet for å bli overvåket, dobbelt så mye rankpoeng på krim og halv pris på skudd
Mogadishu: Samme som de andre byene + pro kaprer på kapringer.
Kuala Lumpur: Samme som de andre byene + halvert ventetid på club.

Tidspunkt for inntekt fra byer er:
08:00, 13:00, 17:00 og 21:00

Byene har to funksjoner knytt til seg, hvor begge to kan deles direkte med dine familiemedlemmer. Se bildet:
Del bylogg.png 220.06 KB
Den første funksjonen man bør være klar over er "Instant overvåking i familiekriger":
Instant overvåk familiekriger.png 330.39 KB
Den andre funksjonen er "Se hva som har skjedd i byen":
Se hva som har skjedd i byen.png 328.74 KB
Eksempel på bylogg:
Bylogg.png 80.86 KB

Det er mulig å kjøpe beskyttelse til byer man eier. Byer er knytt opp til spillerrating (ettersom det er en stor bedrift) og utfordringer.
bypanel 2.PNG 125.37 KB