Lønning av ansatte

Sist oppdatert rundt 4 år

Du må lønne hver dag for at bedriften din skal fungere. Hvis du dropper å lønne 3 dager i løpet av en periode på 8 dager, vil bedriften din bli svekket og det blir mulig for andre å overta bedriften ved å angripe den. Bedriften kan bli angrepet når som helst i løpet av den siste dagen du ikke har lønnet, og angrep vil vanligvis skje ved midnatt. Det er altså i praksis bare to dager man kan skippe hvis man vil være trygg.