Aktivitetskrav for store bedrifter

Sist oppdatert over 3 år

Bedriften din vil svekkes og kan bli angrepet og overtatt dersom du selv er for lite aktiv. For å unngå at bedriften din kan bli overtatt må du ha gjennomført minst 100 vellykkede kriminelle handlinger utenfor drapsfri de siste 7 dagene. Kravet er 100 dersom du eier 1 stor bedrift, 200 dersom du eier 2 store bedrifter og 300 dersom du eier 3 eller flere store bedrifter (byer regnes ikke med som stor bedrift). Antall kriminelle handlinger du har de siste 7 dagene oppdateres umiddelbart hver gang du utfører en kriminell handling.

Du har en teller for hvordan du ligger an på kontrollpanelet til en stor bedrift.