Spillerrådet - forklaring og retningslinjer

Sist oppdatert 10 dager

  • Poenget med spillerrådet er å ha en gruppe spillere som ledelsen kan diskutere forslag med, stille spørsmål til og få forslag og innspill fra
  • Prøv å holde meldinger i kanalen til disse temaene. Unngå for eksempel å bruke chatten til egne private saker (egne supportsaker f. eks) eller annet offtopic.
  • Prøv å holde en konstruktiv tone. Vi tar typisk opp betente temaer og saker som mange har sterke meninger om, og vi vet at det er mye sterke meninger blant spillerne. Det er til alles hjelp hvis man diskuterer ting mest mulig saklig, begrunner påstander og prøver å se andres synspunkt selv om man er sterkt uenig. Selv om det ofte kan være opplagt for deg hvorfor noe er en bra eller dårlig endring er det veldig nyttig for ledelsen og andre med begrunnelse bak påstander.
  • Det skal være rom for alles meninger, og vi ønsker at spillerrådet skal være et hyggelig sted for alle som deltar.
  • Om vi føler at noen ikke bidrar konstruktivt kan personen bli fjernet fra spillerrådet.
  • I utgangspunktet prøver vi å ha med 2 medlemmer fra hver familie i spillet, men vil med jevne mellomrom kunne bytte ut deltakere.
  • I utgangspunktet ønsker vi å bruke spillerådet til å få tilbakemelding på saker som ledelsen poster. Vi er også veldig åpne for innspill og forslag fra spillerrådet, men send gjerne slike ting direkte til oss privat først, så kan vi poste det videre.