Hva er en betarunde?

Sist oppdatert over 1 år

De siste årene har vi i løpet av sommeren kjørt en egen betarunde. I disse rundene blir det fokusert på en del videre utvikling og feilretting slik at vi gjør spillet klart til ny hovedrunde til høsten. 

I betarunder vil alle i ledelsen ha mulighet til å spille på egen konto, i tillegg til en konto i ledelsen. Dette gir ledelsen en god mulighet til å lære seg spillet på nytt og spille med forandringene vi prøver ut, sammen med vanlige spillere. 

Siden det i beta vil kunne være en del utvikling som skjer "live" vil uventede feil i større grad kunne oppstå. Det blir brukt mindre tid på erstatning og kompensasjon for feil som oppstår i en slik runde enn hva som er vanlig i en hovedrunde.