BB-koder til profilen

Sist oppdatert rundt 4 år

[profilteller]
Viser antall besøk du har hatt på profilen din.
 
[penger]
Viser hvor mye penger du har totalt. (Bank + hånd)
 
[angrep]
Viser hvor mye angrep du har.
 
[rank]
Viser ranken din.
 
[drapsforsok]
Viser antall ganger noen har skutt på deg
 
[mine drap]
Skriver ut brukernavnet til alle du har drept
 
[drap]
Viser antall drap du har begått
 
[drap=rank]
Viser antall drap du har begått i ranken du skriver inn
 
[drap=boter]
Samme som over men gjelder kun drap av boter
 
[kapret]
Antall skip du har vært med å kapre
 
[pluss en]
Gir deg en "tommel opp" knapp på profilen. Den viser også hvor mange og hvem som har klikket på den. Skriv f. eks [pluss en r] hvis du ønsker en rød knapp. Andre bokstaver du kan bruke i stedet for r er: b, g, l, ro, o, c. 

[overlevd]
Antall dager brukeren din har vært i live
 
[youtube]video-id[/youtube]
Vil vise youtube filmen du legger inn IDen til.

[font=Arial]Tekst du vil ha i annen font[/font]
Du kan endre font på hele eller deler av teksten på profilen din.
Her kan du se hvilke fonter som er tilgjengelige.