Eliten og eliteutfordringer

Sist oppdatert rundt 1 år

Eliteutfordringer er ekstra vanskelige utfordringer. Hver elite gir en elitescore avhengig av hvor vanskelig de er å ta. De fem spillerne med høyest elitescore havner på eliten. Det er lurt å starte på eliteutfordringer så tidlig som mulig ettersom du trenger dem for å komme til den høyeste ranken i spillet. 

Du vil ikke motta eliteutfordringene før du har over 190 000 rankpoeng. 

For å komme på Eliten så er minstekravet 300 000 rankpoeng og 8 eliteutfordringer. Dersom flere er over dette kravet, rangeres listen etter hvem som har høyest elitescore.  Dersom to spillere har like mange eliteutfordringer, vil den med flest rankpoeng komme først. 

Man endrer elitetittel ved å gå til Innstillinger og derettter Spill.
Oversikt over alle eliteutfordringer finnes på utfordringssiden, under "hjem", deretter "utfordringer".