Oppdrag, utfordringer, eliten og eliteutfordringer