Oppdrag 40: CC-rankstjerne 3

Sist oppdatert rundt 1 måned

Dette er kravene for oppdrag 34: CC-stjerne 3. Før du kan gå starte på oppdragene til tutti må du ha totalt 3 CC-rankstjerner, oppdrag 38, 39 og 40.

Kravene har fått mindre justeringer til beta, mer informasjon kommer etterhvert som de blir testet.