Oppdrag 40: CC-rankstjerne 3

Sist oppdatert over 2 år

Dette er kravene for oppdrag 34: CC-stjerne 3. Før du kan gå starte på oppdragene til tutti må du ha totalt 3 CC-rankstjerner, oppdrag 38, 39 og 40. 

De første kravene er globale, dvs de teller fra du starter på kontoen din. Kravene under skillelinjen teller først etter du startet på oppdraget og gjelder kun utenfor drapsfri. 

Etter du har klart dette oppdraget på en konto vil oppdraget fungere som en checkpoint på framtidige kontoer i samme runden. Det vil si at du kun må klare kravet om rankpoeng for å få det godkjent. (Dette krever at du holder deg til samme aktivering og lager konto direkte fra din eventuelt drepe konto).

Rankpoeng: 300 000 rankpoeng

Utfordringer: 160

Elitescore: 25

Rankpoeng drept av enten dfboter eller spillere over gudfar: 600 000

Penger brukt på drapsforsøk (gjelder kun angripere): 500 mill

Penger brukt på overvåk (gjelder kun spioner): 250 mill

Penger tjent på rederi (gjelder kun økonomer): 300 mill

Rankpoeng tjent på organisert kriminalitet (gjelder kun rankere): 3000 rankpoeng

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dagens oppdrag: 7

Kriminelle handlinger: 350 vellykkede i Detroit, Kuala Lumpur og Las Vegas.

Club de la lucha: 100 (teller kun når du selv angriper og vinner)

Frakting av narkotika: 50 ganger

Kapring av skip: 200