Belønning fra oppdrag?

Sist oppdatert over 3 år

Oppdrag #1: Opprusting:
25 rankpoeng og 150 000 kr 

Oppdrag #2: Å bli kriminell
25 rankpoeng og 170 000 kr 

Oppdrag #3: Fly
30 rankpoeng og 200 000 kr 

Oppdrag #4: Hotell
250 rankpoeng og 550 000 kr 

Oppdrag #5: Spion
30 rankpoeng og 300 000 kr 

Oppdrag #6: Økonom
4
0 rankpoeng og 400 000 kr 

Oppdrag #7: Ranker
100 rankpoeng og 500 000 kr 

Oppdrag #8: Angriper
250 rankpoeng og 600 000 kr

Oppdrag #9: Opprustning 2
300 rankpoeng og 600 000 kr

Oppdrag #10: Club de la Lucha - start
400 rankpoeng og 700 000 kr

Oppdrag #11: Start søk
600 rankpoeng og 800 000 kr

Oppdrag #12: Club de la Lucha 2
1000 rankpoeng og 1 000 000 kr

Oppdrag #13: Drap
1200 rankpoeng og 1 000 000 kr

Oppdrag #14: Forberedelser
1500 rankpoeng 1 200 000 kr

Oppdrag #15: Ranet
1500 rankpoeng og 1 400 000 kr

Oppdrag #16: Trening og kriminalitet 2
2000 rankpoeng og 2 000 000 kr

Oppdrag #17: Kapre
2500 rankpoeng og 2 500 000 kr

Oppdrag #18: Gambling
2500 rankpoeng og 2 500 000 kr

Oppdrag #19: Overlevelse
2500 rankpoeng og 3 000 000 kr

Oppdrag #20: Trening og kriminalitet 3
3000 rankpoeng og 3 5000 000 kr

Oppdrag #21: Narkotika
3000 rankpoeng  og 4 000 000 kr

Oppdrag #22: Tung kriminalitet
3000 rankpoeng og  4000 000 kr

Oppdrag #23: Overvåking
3000 rankpoeng og 4 700 000 kr

Oppdrag #24: Overlevelse 2
3000 rankpoeng og 8 000 000 kr

Oppdrag #25: Rekruttering
3000 rankpoeng og 8 000 000 kr

Oppdrag #26: Organisert kriminalitet
4000 rankpoeng og 8 000 000 kr

Oppdrag #27: Trippeldrap
5000 rankpoeng og 8 500 000 kr

Oppdrag #28: Club de la Lucha - Vanskelig
4000 rankpoeng og 4000 000 kr

Oppdrag #29: Narkotika 10x
4000 rankpoeng og 40 000 000 kr

Oppdrag #30: Familien
4000 rankpoeng og 11 000 000 kr

Oppdrag #31: Pengetesten
4000 rankpoeng og 40 000 000 kr

Oppdrag #32: Hotelltrick
4000 rankpoeng og 5 000 000 kr

Oppdrag #33: Rating
4000 rankpoeng og 9 000 000 kr

Oppdrag #34: Overvåkingsdrap
4000 rankpoeng og 9 000 000 kr

Oppdrag #35: Ran en gullsmed
4000 rankpoeng og 11 000 000 kr

Oppdrag #36: Bli stor
4000 rankpoeng og 30 000 000 kr

Oppdrag #37: Revenge
9000 rankpoeng og 7 800 000 kr

Dette avslutter de vanlige oppdragene. Resten av oppdragene er knytt til CC-rankstjerner, ranken capo de tutti capi og stjerner etter den ranken. 

Oppdrag #38: CC-stjerne 1
1000 rankpoeng og 10 000 000

Oppdrag #39: CC-stjerne 2
1000 rankpoeng og 20 000 000

Oppdrag #40: CC-stjerne 3
1000 rankpoeng og 30 000 000

Oppdrag knytt til Capo de Tutti Capi:

Oppdrag #41: H4cker
Belønning blir gitt etter oppdrag 44.

Oppdrag #42: Coderun
Belønning blir gitt etter oppdrag 44.

Oppdrag #43: Hvitvasking
Belønning blir gitt etter oppdrag 44.

Oppdrag #44: Special Agent Overflow
Belønning kommer i kort tid etter siste oppdraget er fullført. Du får velge mellom ulike typer premier, men det kan variere litt avhengig av om du har klart alle deloppdragene uten feil. 

Paroppdrag #1
1000 rankpoeng og 10 mill

Paroppdrag #2
1000 rankpoeng og 10 mill

Paroppdrag #3
1000 rankpoeng og 10 mill