Oppdrag #45: Tutti-stjerne 1

Sist oppdatert over 2 år

De første kravene er globale, dvs de teller fra du starter på kontoen din. Kravene under skillelinjen teller først etter du startet på oppdraget og gjelder kun utenfor drapsfri. 

Rankpoeng: 350 000 rankpoeng

Utfordringer: 175

Elitescore: 35

Penger brukt på drapsforsøk (gjelder kun for angripere ): 600 mill
Rankpoeng drept av undersåtter i Gudfar + når man selv er Gudfar + (gjelder kun for angripere):  500 000

Penger brukt på overvåk (gjelder kun spioner): 350 mill
Penger brukt på undersått-tjenester (gjelder kun spioner): 500 mill

Penger tjent på rederi (gjelder kun økonomer): 450 mill
Penger tjent på små bedrifter (gjelder kun økonomer): 450 mill

Rankpoeng tjent på organisert kriminalitet (gjelder kun rankere): 4000 rankpoeng
Frakting av narkotika (gjelder kun rankere): 200 ganger utenom drapsfri

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dagens oppdrag: 5

Kriminelle handlinger: 200 vellykkede i Mogadishu, Oslo, Rio de Janeiro

Club de la lucha: 150 utenom drapsfri (teller kun når du selv angriper og vinner)

Kapring av skip: 250 utenom drapsfri som leder

Rankpoeng skaffet utenom drapsfri: 25 000 rankpoeng