Oppdrag #47: Tutti-stjerne 3

Sist oppdatert nesten 2 år

De første kravene er globale, dvs de teller fra du starter på kontoen din. Kravene under skillelinjen teller først etter du startet på oppdraget og gjelder kun utenfor drapsfri. 

Rankpoeng: 700 000 rankpoeng

Utfordringer: 190

Elitescore: 75

Elitescore drept: 35

Ha undersåtter (både levende og døde teller) som totalt har: 4 mill rankpoeng

Penger brukt på drapsforsøk (gjelder kun for angripere ): 1 mrd
Rankpoeng drept av undersåtter i Gudfar + når man selv er Gudfar + (gjelder kun for angripere): 7 500 000

Penger brukt på overvåk (gjelder kun spioner): 750 mill
Penger brukt på undersått-tjenester (gjelder kun spioner): 1 250 000 000

Penger tjent på rederi (gjelder kun økonomer): 1 250 000 000
Penger tjent på små bedrifter (gjelder kun økonomer): 1 250 000 000

Rankpoeng tjent på organisert kriminalitet (gjelder kun rankere): 8000 rankpoeng
Frakting av narkotika (gjelder kun rankere): 500 ganger utenom drapsfri

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dagens oppdrag: 15

Kriminelle handlinger: 400 vellykkede i New York, Mogadishu, London, Las Vegas, Kuala Lumpur, Detroit,  Kabul (utenom drapsfri)

Club de la lucha: 400 utenom drapsfri (teller kun når du selv angriper og vinner)

Kapring av skip: 400 utenom drapsfri som leder

Rankpoeng skaffet utenom drapsfri: 75 000 rankpoeng

Vellykkede kidnappinger i krig: 10 stk

Vellykkede stjel i krig: 100 stk