Oppdrag #48: Tutti-stjerne 4

Sist oppdatert nesten 2 år

De første kravene er globale, dvs de teller fra du starter på kontoen din. Kravene under skillelinjen teller først etter du startet på oppdraget og gjelder kun utenfor drapsfri. 

Rankpoeng: 850 000 rankpoeng

Utfordringer: 205

Elitescore: 125

Elitescore drept: 150

Ha undersåtter (både levende og døde teller) som totalt har: 6 mill rankpoeng

Penger brukt på drapsforsøk (gjelder kun for angripere ): 2 750 00 0000
Rankpoeng drept av undersåtter i Gudfar + når man selv er Gudfar + (gjelder kun for angripere): 15 000 000

Penger brukt på overvåk (gjelder kun spioner): 1 000 000 000
Penger brukt på undersått-tjenester (gjelder kun spioner): 5 500 000 000

Penger tjent på rederi (gjelder kun økonomer): 2 200 000 000
Penger tjent på små bedrifter (gjelder kun økonomer): 2 200 000 000

Rankpoeng tjent på organisert kriminalitet (gjelder kun rankere): 11750 rankpoeng
Frakting av narkotika (gjelder kun rankere): 600 ganger utenom drapsfri

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dagens oppdrag: 20

Kriminelle handlinger: 500 vellykkede i New York, Mogadishu, London, Las Vegas, Oslo, Detroit,  Kabul (utenom drapsfri)

Club de la lucha: 500 utenom drapsfri (teller kun når du selv angriper og vinner)

Kapring av skip: 500 utenom drapsfri som leder

Rankpoeng skaffet utenom drapsfri: 100 000 rankpoeng

Vellykkede kidnappinger i krig: 20 stk

Vellykkede stjel i krig: 250 stk