Oppdrag #48: Tutti-stjerne 4

Sist oppdatert 2 måneder

De første kravene er globale, dvs de teller fra du starter på kontoen din. Kravene under skillelinjen teller først etter du startet på oppdraget og gjelder kun utenfor drapsfri. 

Rankpoeng: 850 000 rankpoeng

Utfordringer: 205

Elitescore: 125

Elitescore drept: 150

Ha undersåtter (både levende og døde teller) som totalt har: 6 mill rankpoeng

Penger brukt på drapsforsøk (gjelder kun for angripere ): 2 750 00 0000
Rankpoeng drept av undersåtter i Gudfar + når man selv er Gudfar + (gjelder kun for angripere): 15 000 000

Penger brukt på overvåk (gjelder kun spioner): 1 000 000 000
Penger brukt på undersått-tjenester (gjelder kun spioner): 5 500 000 000

Penger tjent på rederi (gjelder kun økonomer): 2 200 000 000
Penger tjent på små bedrifter (gjelder kun økonomer): 2 200 000 000

Rankpoeng tjent på organisert kriminalitet (gjelder kun rankere): 11750 rankpoeng
Frakting av narkotika (gjelder kun rankere): 600 ganger utenom drapsfri

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dagens oppdrag: 20

Kriminelle handlinger: 500 vellykkede i New York, Mogadishu, London, Las Vegas, Oslo, Detroit,  Kabul, Rio de Janeiro (utenom drapsfri)

Club de la lucha: 500 utenom drapsfri (teller kun når du selv angriper og vinner)

Kapring av skip: 500 utenom drapsfri som leder

Rankpoeng skaffet utenom drapsfri: 100 000 rankpoeng

Vellykkede kidnappinger i krig: 20 stk

Vellykkede stjel i krig: 250 stk