Oppdrag #49: Tutti-stjerne 5

Sist oppdatert 5 måneder

De første kravene er globale, dvs de teller fra du starter på kontoen din. Kravene under skillelinjen teller først etter du startet på oppdraget og gjelder kun utenfor drapsfri. 

Rankpoeng: 1 00 000 rankpoeng

Utfordringer: 225

Elitescore: 190

Elitescore drept: 300 

Ha undersåtter (både levende og døde teller) som totalt har: 8 millioner rankpoeng

Penger brukt på drapsforsøk (gjelder kun for angripere ): 3 500 000 000
Rankpoeng drept av undersåtter i Gudfar + når man selv er Gudfar + (gjelder kun for angripere): 50 000 000

Penger brukt på overvåk (gjelder kun spioner): 1 500 000 000
Penger brukt på undersått-tjenester (gjelder kun spioner): 9 000 000 000

Penger tjent på rederi (gjelder kun økonomer): 3 250 000 000
Penger tjent på små bedrifter (gjelder kun økonomer): 3 250 000 0000

Rankpoeng tjent på organisert kriminalitet (gjelder kun rankere): 20 000 rankpoeng
Frakting av narkotika (gjelder kun rankere): 1125 ganger utenom drapsfri

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dagens oppdrag: 25

Kriminelle handlinger: 600 vellykkede i alle byer (utenom drapsfri)

Club de la lucha: 700 utenom drapsfri (teller kun når du selv angriper og vinner)

Kapring av skip: 600 utenom drapsfri som leder

Rankpoeng skaffet utenom drapsfri: 150 000 rankpoeng

Vellykkede kidnappinger i krig: 40 stk

Vellykkede stjel i krig: 500 stk