Oppdrag #49: Tutti-stjerne 5

Sist oppdatert over 2 år

De første kravene er globale, dvs de teller fra du starter på kontoen din. Kravene under skillelinjen teller først etter du startet på oppdraget og gjelder kun utenfor drapsfri. 

Rankpoeng: 1 00 000 rankpoeng

Utfordringer: 225

Elitescore: 190

Elitescore drept: 500 

Ha undersåtter (både levende og døde teller) som totalt har: 8 millioner rankpoeng

Penger brukt på drapsforsøk (gjelder kun for angripere ): 3 500 000 000
Rankpoeng drept av undersåtter i Gudfar + når man selv er Gudfar + (gjelder kun for angripere): 30 000 000

Penger brukt på overvåk (gjelder kun spioner): 1 500 000 000
Penger brukt på undersått-tjenester (gjelder kun spioner): 9 000 000 000

Penger tjent på rederi (gjelder kun økonomer): 3 250 000 000
Penger tjent på små bedrifter (gjelder kun økonomer): 3 250 000 0000

Rankpoeng tjent på organisert kriminalitet (gjelder kun rankere): 20 000 rankpoeng
Frakting av narkotika (gjelder kun rankere): 1125 ganger utenom drapsfri

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dagens oppdrag: 25

Kriminelle handlinger: 600 vellykkede i alle byer (utenom drapsfri)

Club de la lucha: 700 utenom drapsfri (teller kun når du selv angriper og vinner)

Kapring av skip: 600 utenom drapsfri som leder

Rankpoeng skaffet utenom drapsfri: 150 000 rankpoeng

Vellykkede kidnappinger i krig: 40 stk

Vellykkede stjel i krig: 500 stk